1.  999
2.  Petroleum
3.  Isis & Bast
4.  Jag Ser Dig
5.  Tänd På
6.  Beredd På Allt
7.  Ruta 1
8.  Färger På Natten
9.  Låt Dom Komma
10.  Hänsyn