België 3213-3217, postfris zonder plakker, OBP = 5 Euro. Niet tevreden geld terug garantie (inclusief verzendkosten)
Vergeet me niet toe te voegen aan je
favorieten!
Belgique 3213-3217, neuf sans charnière,
COB = 5 Euro. Pas content, garantie de remboursement (y compris les frais d'envoi)
N'oubliez pas de m'ajouter à vos
favoris!

U betaalt enkel de verzendkosten aan posttarief, zonder extra kosten. Bovendien betaalt U enkel verzendkosten voor het eerste lot van een zending, geen extra's voor de overige loten. GRATIS verzending per aangetekend schrijven vanaf 100 Euro

Le tarif postal est toujours d'application, sans extra frais. En plus, les frais d'envoi sont seulement à payer qu'une fois par envoi, pas d'extra pour les autres lots. Envoi par lettre recommandée GRATUIT à partir de 100 Euro